Kants kategoriske imperativ. Kant er stadig relevant

Immanuel Kant's kategoriske imperative: hvad er det?

kants kategoriske imperativ

Men er ikke en slik forståelse unyansert og relativt snever? Et kor fremførte Knutsen og Ludvigsen-sanger og «Pål sine høner». He believes we value it without limitation or qualification. Men også den negative formuleringen uttrykker en genuin omtanke for nesten. Så ser vi dette fra universets synspunkt, hvis vi skulle ræsonnere om dette. Königsbergs universitet var berygtet for at være det dårligste i datidens Tyskland, og Kant var ikke altid ansat på de bedste vilkår.

Nächster

Kant’s Moral Philosophy (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

kants kategoriske imperativ

Religion gør etiske love til guddommelige bud Kant mener, at idéen om en Gud er menneskets naturlige trang til at nå en afsluttet fortolkning af virkeligheden - altså at kunne forstå og forklare selv det umiddelbart uforståelige og uforklarlige. To store kristne tænkere, nemlig og , benyttede sig begge af det ontologiske gudsbevis. Platon beskriver her en form for gjensidighet som han kaller en grunnregel: Ingen må ta noe av det som tilhører meg, på samme måte som jeg heller ikke tar noe fra andre. At Kant tilskriver den menneskelige fornuft det absolutte ansvar for moral og etik, gør, at menneskets etik og moral ikke afhænger af guddommelig gyldighed, og dermed bliver Gud overflødig i denne henseende. Tanken er ganske enkelt at jeg ikke kan forvente dette av andre dersom jeg ikke gjør det selv. Men han siterer verken fra Toraen eller nevner Gud. Et godt eksempel er 3 Mos 19,18: «Du skal elske din neste som deg selv.

Nächster

Kants kategoriske imperativ

kants kategoriske imperativ

Hvis det ikke sker, ender man med at modsige sig selv. Er den universell, eller gjelder den en avgrenset gruppe? However, mere failure to conform to something we rationally will is not yet immorality. Dette eksemplet legger imidlertid klare begrensninger på regelens gyldighetsområde; den gjelder bare mellom venner. De omhandlede formuleringer er følgende. So since we cannot will as a universal law of nature that no one ever develop any talents — given that it is inconsistent with what we now see that we rationally will — we are forbidden from adopting the maxim of refusing to develop any of our own.

Nächster

Kategorisk imperative

kants kategoriske imperativ

De mente jo at mennesket er alle tings målestokk homo mensura. De fik tre retter mad og en halv flaske vin, og de måtte ikke tale om filosofi, fordi Kant havde brug for en pause fra tankerne. Løgstrup, Etiske begreber og problemer København: Gyldendal, 1996 , 50—51. Jowett: «And may I, being of sound mind, do to others as I would that they should do to me. Det kategoriske imperativ, derimot, ekskluderer en slik måte å opptre på. Det kategoriske imperativ står i kontrast med det Kant kaller det hypotetiske imperativ. Jesus og den gylne regel I nyere norske bibeloversettelser fra Bibelselskapet har enkeltverset Matt 7,12 overskriften «Den gylne regel».

Nächster

Kant’s Moral Philosophy (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

kants kategoriske imperativ

Editorial Alliance Original af 1785. I alle moderne vitenskapelige tekstutgaver finner man oppført i margen sidetallene fra den såkalte Stephanus-utgaven fra 1579, som var den autoritative utgaven av Platons verker gjennom to hundre år. Rongen; Oslo: Det norske Samlaget, 1988 , 179. Kant var særligt optaget af den kristne religion, da han så kristendommen som den højeste religion. Kant deducerer sig frem til må være der. For Kant er den moralske handling det, der udføres som en pligt, som et mål i sig selv: Den moralske handling er en, hvor man handler på grundlag af grund, ikke kærlighed for sig selv eller af interesse. Handle som om maksimen for din handling gjennom din vilje skulle bli en allmenn naturlov Her er altså de allmenne frihetslover fra universallovfomuleringen blitt erstattet med allmenne naturlover.

Nächster

Platon, Jesus, Kant og den gylne regel

kants kategoriske imperativ

Det transcendentale selv er ikke noget, som vi kan erfare. To this end, Kant employs his findings from the Groundwork in The Metaphysics of Morals, and offers a categorization of our basic moral duties to ourselves and others. When I respect you in this way, I am positively appraising you in light of some achievement or virtue you possess relative to some standard of success. Likewise, while actions, feelings or desires may be the focus of other moral views, for Kant practical irrationality, both moral and prudential, focuses mainly on our willing. Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen Luk 6,32—35. Store dele af virkeligheden var ifølge Kant ikke sansbar. For instance, the bylaws of a club lay down duties for its officers and enforce them with sanctions.

Nächster

Kant er stadig relevant

kants kategoriske imperativ

Jeg vil ikke have nogen til at såre mine følelser ved at fortælle mig, at de har været utro mod mig. The Autonomy Formula presumably does this by putting on display the source of our dignity and worth, our status as free rational agents who are the source of the authority behind the very moral laws that bind us. Når det gjelder buddhismen, siterte Langfeldt en setning fra E. Denne person vil så have en tilsyneladende begrundelse for ikke at hjælpe andre mennesker eller drage omhu for andres velfærd. According to Kant, what is singular about motivation by duty is that it consists of bare respect for the moral law. Storheim; Oslo: Gyldendal, 1970 , 43. Det centrale koncept for hans filosofiske etiske teori er den kategoriske nødvendighed.

Nächster

Immanuel Kant's kategoriske imperative: hvad er det?

kants kategoriske imperativ

Denne artikkelen er en kritisk gjennomgang av noen utbredte oppfatninger om den gylne regel. Vi behøver ikke at gå ud i verden og tjekke om alle ungkarle er ugifte, da det ligger i definitionen. When we are engaging in scientific or empirical investigations, we often take up a perspective in which we think of things as subject to natural causation, but when we deliberate, act, reason and judge, we often take up a different perspective, in which we think of ourselves and others as agents who are not determined by natural causes. Fiendekjærlighetsbudet er universelt og bryter med alle religiøse, sosiale og nasjonale grenser. Et imperativ er egentlig bare en fancy måde at tale om en kommando på. Gjensidigheten er noe man kan håpe på, men den er ingen betingelse.

Nächster